Bio Kochwurst (z.B. Leberwurst)

(1000 g = 25,00 €)

5,00 €

Auf Lager
(1000 g = 26,67 €)

4,80 €

Nicht auf Lager
(1000 g = 36,80 €)

9,20 €

Auf Lager
(1000 g = 25,00 €)

5,00 €

Auf Lager
(1000 g = 25,00 €)

5,00 €

Auf Lager
(1000 g = 27,33 €)

4,10 €

Auf Lager
(1000 g = 27,83 €)

6,40 €

Auf Lager
(1000 g = 26,00 €)

5,20 €

Nicht auf Lager
(1000 g = 29,08 €)

3,49 €

4,50 €

Auf Lager
(1000 g = 28,00 €)

4,20 €

Auf Lager
(1000 g = 31,20 €)

3,90 €

Auf Lager
(1000 g = 31,20 €)

3,90 €

Auf Lager