Bio Kochwurst (z.B. Leberwurst)

(1000 g = 29,50 €)

5,90 €

Auf Lager
(1000 g = 37,78 €)

6,80 €

Auf Lager
(1000 g = 51,96 €)

12,99 €

Auf Lager
(1000 g = 29,50 €)

5,90 €

Auf Lager
(1000 g = 29,50 €)

5,90 €

Auf Lager
(1000 g = 27,33 €)

4,10 €

Auf Lager
(1000 g = 34,74 €)

7,99 €

Auf Lager
(1000 g = 29,08 €)

4,50 €

-22 %

3,49 €

Nicht auf Lager
(1000 g = 26,60 €)

3,99 €

Auf Lager
(1000 g = 31,92 €)

3,99 €

Auf Lager
(1000 g = 31,92 €)

3,99 €

Auf Lager
(1000 g = 49,93 €)

7,49 €

Auf Lager